Nezáväzný dopytový formulár

Pokiaľ máte záujem o výrobky z produkcie nami zastupovaných spoločností, prosím o vašu špecifikáciu požadovanej armatúry:

Meno
Spoločnosť
Adresa
Mesto
Telefón
E-mail
-----------------------
Armatúra podľa
Menovitá svetlosťDN NPS
Menovitý tlakPN ANSI class
Médium (príp. zloženie, skupenstvo, hustota, mol. hmotnosť)
Prevádzkové parametreprevádzková teplota prevádzkový tlak
Maximálne (dizajn) parametreteplota tlak
Prietržný pretlak (pri prietržných membránach)
Otvárací pretlak (pri poistných ventiloch)
Prietokové množstvo
Pri regulačných armatúrachteplota na vstupe
tlak na vstupe
množstvo na vstupe
teplota na výstupe
tlak na výstupe
množstvo na výstupe
Inštalácia v polohehorizontálne vertikálny
Požiadavky na pripojeniepríruby
medziprírubové vyhotovenie
priváracie konce
vonkajší závit
vnútorný závit
socket weld
NA-connect
Požadovaná stavebná dĺžka
Požiadavky na ovládanie armatúr
Požiadavky na certifikáciu
Požiadavky na balenie
Požiadavky na dopravu
Špeciálne požiadavky