Profil spoločnosti

Spoločnosť PROVALVE ČR, s. r. o., bola založená 13. 1. 2003. Využíva 20-ročné skúsenosti v odbore výroby, vývoja a predaja priemyselných armatúr na českom trhu.
Špecializáciou je exkluzívne zastúpenie štyroch nemeckých výrobcov armatúr s dlhoročnou tradíciou a pôsobením na trhu s armatúrami v celosvetovom meradle.

Všetky tieto spoločnosti sú držiteľmi systému manažmentu akosti ISO 9001:2000 a celej širokej škály ďalších certifikátov. Výhodou spojenia týchto 4 výrobcov je dosiahnutie komplexnosti v ponukovom sortimente armatúr.

Do okruhu našich zákazníkov patria najmä:

  • rafinérie
  • elektrárne
  • teplárne
  • chemické zariadenia
  • inžinierske a dodávateľské spoločnosti